Moeders op Curaçao, Curaçaose Moeders in Nederland en Nederlandse Moeders Over de Rol van Vader na de Relatiebreuk: Houden ze de Poort Open? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 42, Issue 1
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Samenvatting

Met dit explorerend kwalitatieve onderzoek verkennen we de poortwachtersrol van moeders in drie groepen, op basis van kwalitatieve interviews met 18 Nederlandse, 20 Curaçaose en 12 Curaçaos-Nederlandse moeders. We hebben gekeken naar de visie van de moeders op de vaderrol, in hoeverre en op welke wijze zij vaderbetrokkenheid stimuleerden, en hoe zij de vaderlijke opvoedingskwaliteiten en betrokkenheid evalueerden. Onze bevindingen laten zien dat de geïnterviewde moeders op Curaçao weinig actie (meer) ondernemen om vaderbetrokkenheid te stimuleren. Opmerkelijk is dat bijna alle vaders op Curaçao volgens onze respondenten evengoed wel op één of andere manier betrokken zijn bij hun kind(eren), in de zin dat ze regelmatig activiteiten met hen ondernemen. De Nederlandse moeders die wij spraken hebben tegenstrijdige gevoelens over de vaderrol. Ze zien dat hun kind emotioneel last heeft van wat zij percipiëren als een afwezige, weinig betrokken vader, en daarom hechten ze wel waarde aan de vaderrol. De Curaçaos-Nederlandse moeders daarentegen houden de poort zoveel mogelijk open, ook als de vader weinig betrokkenheid en verantwoordelijkheid laat zien, omdat zij zijn aandeel in de opvoeding noodzakelijk achten. Samenvattend, lijken de culturele context en achtergrond van de moeder zowel haar attitude naar de vader te beïnvloeden als haar visie op de opvoedingstaken van de vaders na de relatiebreuk.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2022.1.005.ZWAA
2022-07-01
2024-06-19
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/42/1/PED2022.1.005.ZWAA.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2022.1.005.ZWAA&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Abraham-van der Mark, E. (2013) Van je familie moet je het hebben. Curaçaose verwantschappen. Zutphen: Walburg Pers.
  [Google Scholar]
 2. Antokolskaia, M. V., Jeppesen de Boer, C. G., Ruitenberg, G. C. A. M., Schrama, W., van der Valk, I. E., & Vrolijk, P. (2019). Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: Een rechtsvergelijkend en sociaal wetenschappelijk perspectief.Boom Juridische uitgevers.
  [Google Scholar]
 3. Bakker, W. (2015). Post-separation families: Residential arrangements and everyday life of separated parents and their children. (Dissertatie, Universiteit van Amsterdam.)
  [Google Scholar]
 4. Beuving, J., & De Vries, G. (2015). Doing qualitative research. Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 5. Boeije, H. (2002). A Purposeful Approach to the Constant Comparative Method in the Analysis of Qualitative Interviews. Quality & Quantity36, 391–409. https://doi.org/10.1023/A:1020909529486
  [Google Scholar]
 6. Bucx, F., & de Roos, S. (2011). Opvoeden in Nederland. In: Bucx, F. (red). Gezinsrapport 2011. Een portret van het gezinsleven in Nederland. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau
  [Google Scholar]
 7. Bucx, F., van den Broek, A., Kleijnen, E., Abbassi, H., & De Haan, M. (2015). De opvoedingspraktijk: doelen, beleving en strategieën van ouders. In: Bucx, F., & de Roos, S. (red). Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen. Een terugblik en verkenning. (p. 97 – 118) Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau
  [Google Scholar]
 8. Centraal Bureau voor Statistiek (2014). Huishoudens in Curaçao. Geraadpleegd 3juli2020http://www.desaroyodihubentut.cw/wp-content/uploads/2017/03/CBS-2014-Huishoudens-in-Curac%CC%A7ao-publicatiereeks-Census-2011.pdf
  [Google Scholar]
 9. Central Bureau voor Statistiek (2021). Een oudergezinnen naar persoonskenmerken. Geraadpleegd op 6juli20211 https://jmopendata.cbs.nl/#/JM/nl/dataset/71780NED/table?fromstatweb
  [Google Scholar]
 10. De Boer, S., Roorda, W., & Jonkman, H. (2006). Scholierenonderzoek Communities that Care Nederlandse Antillen. Amsterdam: DSP-Groep BV.
  [Google Scholar]
 11. De Graaf, A. (2005) Scheiden: motieven, verhuisgedrag en aard van de contacten. CBS: Bevolkingstrends 4e kwartaal
  [Google Scholar]
 12. De Graaf, A. (2011). Gezinnen in cijfers. In: Bucx, F. (red). Gezinsrapport 2011. Een portret van het gezinsleven in Nederland. (35-61). Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau
  [Google Scholar]
 13. De Keizer, R. (2015). Which men become involved fathers? The impact of men’s own attitudes on paternal involvement in the Netherlands. International Review of Sociology, 25(3), 359-372.
  [Google Scholar]
 14. De Valk, H., Nicolaas, H., van der Erf, R., & Bucx, F. (2015). Demografie en achtergrond. In: Bucx, F., & de Roos, S. (red). Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen. Een terugblik en verkenning. (p. 97 – 118) Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau
  [Google Scholar]
 15. Distelbrink, M., & Ketner, S. (2011). ‘Vaderschap is geen playstation’: Vaderschap versterken bij Afro- Caribische mannen. Pedagogiek, 31(1), 53-67.
  [Google Scholar]
 16. Dullaert, M. (2014). Vechtende ouders, het kind in de knel–Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen.
  [Google Scholar]
 17. Girigori, O. J. (2015). Father Absence: The consequences for reproductive behavior and mating strategies among females.
  [Google Scholar]
 18. Groenewoud, M., De Bruijn, J., Allen, R.M., & Wallee, M. (2010). Vrouwen van de Nederlandse Antillen en Aruba. Naar een betere toekomst. De positie van de Antilliaanse en Arubaanse vrouw in het heden, verleden en in de toekomst. Onderzoek van de Universiteit van de Nederlandse Antillen in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, januari 2010. Geraadpleegd op 3juli2020http://docplayer.nl/12613445-Vrouwen-van-de-nederlandse-antillen-en-aruba.html
  [Google Scholar]
 19. Lamb, M. E. (1998). Vaders, een inleidend overzicht. Kind en Adolescent, 19(1), pp. 3-22.
  [Google Scholar]
 20. Pruett, M. K., Arthur, L. A., & Ebling, R. (2006). The hand that rocks the cradle: Maternal gatekeeping after divorce. Pace L. Rev., 27, 709.
  [Google Scholar]
 21. McLanahan, S., Tach, L., & Schneider, D. (2013). The causal effects of father absence. Annual review of sociology, 39, 399-427.
  [Google Scholar]
 22. Momsen, J. (2002). The double paradox. In P.Mohammed (Ed.), Gendered Realities: Essays in Caribbean Feminist Thought (pp. 44-55). Kingston, Jamaica: University of the West Indies Press
  [Google Scholar]
 23. Nederlands Jeugdinstituut (2021). Gezinnen. Geraadpleegd op 14juni2021https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp/Cijfers-per-onderwerp-Gezinnen
  [Google Scholar]
 24. Osinga, M., van Bergen, D. D., van Brummen-Girigori, O. J., Kretschmer, T., & Timmerman, M. C. (2021). “We Say ‘Mothers’ But Mean ‘Parents’”: Qualitative Perceptions and Experiences With Father Absence Among Curaçaoan, Curaçaoan-Dutch, and Dutch Young People. Journal of Adolescent Research, 07435584211014878.
  [Google Scholar]
 25. Pels, T. V. M. (1998). Vaders. Vaderschap in cultureel perspectief. KIAD19, 84.
  [Google Scholar]
 26. Puhlman, D. J., & Pasley, K. (2013). Rethinking Maternal Gatekeeping. Journal of Family Theory & Review, 5(3), 176–193.
  [Google Scholar]
 27. Saini, M. A., Drozd, L. M., & Olesen, N. W. (2017). Adaptive and maladaptive gatekeeping behaviors and attitudes: Implications for child outcomes after separation and divorce. Family Court Review, 55(2), 260-272.
  [Google Scholar]
 28. Sano, Y., Richards, L. N., & Zvonkovic, A. M. (2008). Are mothers really “gatekeepers” of children? Rural mothers’ perceptions of nonresident fathers’ involvement in low-income families. Journal of Family Issues, 29(12), 1701-1723.
  [Google Scholar]
 29. Schoemaker, K., de Kruijff, A., van der Rijken, R., Kluwer, E. S., Bom, H., van Lawick, J., … & Finkenauer, C. (2015). Vechtscheidende ouders: wie zijn dat?. Systeemtherapie. Tijdschrift voor Systeemtheoretische Psychotherapie, 27, 145-159.
  [Google Scholar]
 30. Van Leeuwen, K., & Van Crombrugge, H. (2012). Gezinnen in soorten. Maklu.
  [Google Scholar]
 31. Vedder, P. (1998). Vaders. Vaderschap in cultureel perspectief. Kind en adolescent, 19(1), 94-97.
  [Google Scholar]
 32. Zeeman, M., Hermanns, J., Hoffenaar, P., Grootens-Tecla, M., & Alberts, J. (2007). De behoefte aan opvoedingsondersteuning op Curaçao. Een onderzoek onder opvoeders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Pedagogiek, 27(2), 119-134.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2022.1.005.ZWAA
Loading
/content/journals/10.5117/PED2022.1.005.ZWAA
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error