Een raamwerk voor sturen op vakmanschap | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 26, Issue 1
 • E-ISSN: 1388-1302

Abstract

Abstract NL

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THRM2023.1.003.BRIN
2023-03-03
2024-04-15
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13881302/26/1/THRM2023.1.003.BRIN.html?itemId=/content/journals/10.5117/THRM2023.1.003.BRIN&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Abbott, A.D. (1988). The system of professions: An essay on the division of expert labor. Chicago: Universtity of Chicago Press.
  [Google Scholar]
 2. Akerlof, G.A. (1970). ‘The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism’. The Quarterly Journal of Economics, 84 (3), 488-500.
  [Google Scholar]
 3. Ainley, P. (1993). Class and skill: divisons of knowledge and labour. New York: Cassell.
  [Google Scholar]
 4. Bamforth, I. (2010). Book reviews: The craftsman. British Journal of General Practice, 60 (578), 702-703.
  [Google Scholar]
 5. Bekker, R. (2020). Notitie voor de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties. Den Haag: Tweede Kamer.
  [Google Scholar]
 6. Benner, P. (2004). Using the Dreyfus Model of Skill Acquisition to describe and interpret skill acquisition and clinical judgment in nursing practice and education. The Bulletin of Science, Technology and Society Special Issue: Human Expertise in the Age of the Computer, Vol. 24 (3) 188-199.
  [Google Scholar]
 7. Berendijk, M. (2020). Vitale functies van vakmanschap monitoren: De invloed van continue monitoring op vakmanschap van ziekenhuisverpleegkundigen. Nijmegen: Radboud Universiteit.
  [Google Scholar]
 8. Boumans, S. (2015). De waarde van werk: Vakmanschap, professionaliteit en de vakbeweging. Amsterdam: De Burcht, wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging.
  [Google Scholar]
 9. Braverman, H. (1974). Labor and Monopoly Capital, The Degradation of Work in the Twentieth Century. 25th Anniversary Edition. New York: Monthly Review Press.
  [Google Scholar]
 10. Brinkman, W. & Hendriks, C. (2019). De digitale overheid en ambtelijk vakmanschap. In: Uijlenbroek, J. & Van der Wal, Z. (red.). Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) – ‘Technologische en sociale innovatie bij de overheid. Gevolgen voor beleid, bestuur en management’. Den Haag: CAOP.
  [Google Scholar]
 11. Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age. New York and London: Norton.
  [Google Scholar]
 12. Caricatie, L., Sala, R. la, et al. (2014). Work climate, work values and professional commitment as predictors of job satisfaction in nurses. Journal of Nursing Management, 22, 984–994.
  [Google Scholar]
 13. Carr, N. (2014). The Glass Cage. London New York: Norton & Company.
  [Google Scholar]
 14. Chan, S. (2014). Crafting an Occupational Identity: Learning the Precepts of Craftsmanship Through Apprenticeship. Vocations and Learning (7), 313–330.
  [Google Scholar]
 15. Conen, W. & BeerP. de (2020). Waarde van werk in Nederland: de rol van de organisatie. Beleid en Maatschappij (47) 2: 191-198.
  [Google Scholar]
 16. Deci, E. & RyanR.M (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Springer.
  [Google Scholar]
 17. Douw, G. (2018). Just Worry: Exploring triggers used by nurses to identify surgical patients at risk for clinical deterioration. Nijmegen: Radboud University Nijmegen.
  [Google Scholar]
 18. Ekman, S. (2010). Authority and Autonomy: Paradoxes of Modern Knowledge Work. Copenhagen: Institute for Management, Politics and Philosophy Copenhagen Business School.
  [Google Scholar]
 19. Engel, G.V. (1970). Professional autonomy and bureaucratic organization. Administrative Science Quarterly, 15, 12–21.
  [Google Scholar]
 20. Evetts, J. (2003). The Sociological Analysis of Professionalism. International Sociology18 (2): 395-415.
  [Google Scholar]
 21. Evetts, J. (2009). New Professionalism and New Public Management: Changes, continuities and consequences. Comparative Sociology, 8 (2), 247-266.
  [Google Scholar]
 22. Evetts, J. (2011). Sociological Analysis of Professionalism: Past, Present and Future. Comparative Sociology, 10 (1), 1-37.
  [Google Scholar]
 23. Evetts, J. (2013). Professionalism: Value and Ideology. Current Sociology Review, 61 (5-6), 778-796.
  [Google Scholar]
 24. Field, A. (2018). Discovering Statistics Using SPSS. Sage Publications.
  [Google Scholar]
 25. Freidson, E. (1994). Professional Reborn: Theory, Prophecy, and Policy. Chicago: University Press.
  [Google Scholar]
 26. Freidson, E. (2001). Professionalism: The Third Logic. Cambridge: Polity Press.
  [Google Scholar]
 27. Geurts, J. (2011). Talentvol vakmanschap in het MBO. Handboek effectief opleiden.
  [Google Scholar]
 28. Goldfarb, J.C. (2009). The craftsman by Richard Sennett. American Journal of Sociology, 115 (1), 265-267.
  [Google Scholar]
 29. Hackman, J.R & Oldham, G.R. (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied Psychology, 60, 159-170.
  [Google Scholar]
 30. Hall, R.H. (1968). Professionalization and Bureaucratization. American Sociological Review, 33, 92-104.
  [Google Scholar]
 31. Hart, P ‘t (2014). Ambtelijk vakmanschap 3.0: Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager. Essay in opdracht van de Vereniging voor Overheidsmanagement. Den Haag: Nederlandse School voor Overheid en Bestuur.
  [Google Scholar]
 32. Have, K. ten (2009). Werk als het andere? Een bedrijfskundig essay over de productiviteit van professionals in de publieke dienstverlening. In T.Jansen, Gvan den Brink, & J.Kole, J. (red) Beroepstrots. Een ongekende kracht. Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, Universiteit van Tilburg.
  [Google Scholar]
 33. Hendriks, P.M.A. (2019). When Policy meets Practice. Professional Identity in a context of Public Management Reform. The Netherlands: Tilburg University.
  [Google Scholar]
 34. Hughes, E. (1959). The study of Occupations. In R.Merton, L.Broom & L.Cottrell (eds.) Sociology Today Volume II. New York: Harper-Row.
  [Google Scholar]
 35. Jansen, T., Brink, G. van den, & Kole, J. (2009). Beroepstrots: een ongekende kracht. Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, Universiteit van Tilburg.
  [Google Scholar]
 36. Karasek, R.A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: implications for job redesign. Administrative Quarterly, 24, 285-308.
  [Google Scholar]
 37. Kerr, S., Von Glinow, M.A. & Schriesheim, J. (1977). Issues in the Study of “Professionals in Organizations: The Case of Scientists and Engineers. Organizational Behavior and Human Performance, 18, 329-345.
  [Google Scholar]
 38. Klamer, A., Fjeldsted, T., Goto, K. & Mignosa, A. (2012). Creatief vakmanschap in internationaal perspectief. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
  [Google Scholar]
 39. Klein, S. (1998). Don Quixote and the problem of idealism and realism in business ethics. Business Ethics Quarterly, 8(01), 43-63.
  [Google Scholar]
 40. Kruse, W., Van den Tillaart, H., Van Den Berg, S., & King, R. (1997). Work Organisation and Qualifications in the Retail Sector. The Case of Micro-Enterprise. Synthesis Report. Thessaloniki: European Centre for the Development of Vocational Training.
  [Google Scholar]
 41. MacKenzie, G. (1973). The Aristocracy of Labor. New York: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 42. Marshall, T.H. (1950). Citizenship and Social Class and Other Essays. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 43. Martimianakis, M.A., Maniate, J.M. & Hodges, B.D. (2009). Sociological interpretations of professionalism. Medical Education, 43, 829–837.
  [Google Scholar]
 44. Mastekaasa, A. (2011). How important is Autonomy to Professional Workers?Professions & Professionalism, 1 (1), 36–51.
  [Google Scholar]
 45. Meer, M. van de & Brinkman, W. (2019). De geleidelijke normalisering van de publieke Arbeidsverhoudingen. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35 (3), 279-297.
  [Google Scholar]
 46. Mok, A.L. (1999). De toekomst van vakmanschap. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 15 (4), 357-358.
  [Google Scholar]
 47. Moore, G. (2005). Humanizing business: a modern virtue ethics approach. Business ethics quarterly, 15 (2), 237–255.
  [Google Scholar]
 48. Onstenk, J. (1997). Lerend leren werken. Brede vakbekwaamheid en de integratie van leren, werken en innoveren. Delft: Eburon.
  [Google Scholar]
 49. Oshodi, T.O., Bruneau, B., CrockettR., Kinchington, F., Nayar, S. & West. E. (2019) Registered nurses’ perceptions and experiences of autonomy: a descriptive phenomenological study. BMC Nursing18 (51).
  [Google Scholar]
 50. Petit, R. (2017). Vakmanschap: wat verstaan we hieronder en hoe leer je dit op school en in werk?Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  [Google Scholar]
 51. Petit, R. & RözerJ. (2017). De betekenis van vakmanschap voor onderwijs en arbeidsmarkt’ Mens & Maatschappij, 92 (3), 259–287.
  [Google Scholar]
 52. Ponomariov, B. & McCabe, B. (2017). Professionalism vs. Public Service Motivation: Can Public Administration Education Alleviate the Tension?Administrative Theory & Praxis, 39, 80-99.
  [Google Scholar]
 53. Pot, F. (2016). Gazelle: Is dat wat we willen?Zeggenschap, 1-2016, 8-11.
  [Google Scholar]
 54. Pot, F. (2019). Zeggenschap over arbeid en technologie. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, (35) 3, 236–252.
  [Google Scholar]
 55. Pye, D. (1968). The nature and art of workmanship. London: Herbert Press
  [Google Scholar]
 56. Schutzenhofer, K. (1987). The Measurement of Professional Autonomy. Journal of Professional Nursing, September – October1987, 278–283.
  [Google Scholar]
 57. Sennett, R. (1986). De flexibele mens. Psychogram van de moderne samenleving. Amsterdam: Byblos.
  [Google Scholar]
 58. Sennett, R. (2008). De ambachtsman, de mens als maker. J.M. Meulenhoff.
  [Google Scholar]
 59. Sociaal Economische Raad (2013). Handmade in Holland, vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie. Den Haag: SER.
 60. Sociaal Economische Raad (2021). Aan de slag voor de zorg.: een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt. Den Haag: SER.
 61. Smith, A. (1776). In Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London.
  [Google Scholar]
 62. Sprenger, C. (2011). Vakmanschap als beweging. Opleiding & Ontwikkeling, 4, 16-20.
  [Google Scholar]
 63. Steijn, B. (2005). Er leeft onvrede over managers in de publieke sector. In: Waarom Nederland niet goed werkt (Brink, G van den., Janssen, T. en Pessers, D. reds). Amsterdam: Boon.
  [Google Scholar]
 64. Steijn, B. & Leisink, P. (2009). Gemotiveerd voor de publieke zaak? Public Service Motivation in Nederland. Bestuurswetenschappen (1), 10-28.
  [Google Scholar]
 65. Susskind, R. & Susskind, D. (2017). The Future of Professions. Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 66. Tavakol, M. & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach’s alpha. International Journal of Medical Education, 2, 53-55.
  [Google Scholar]
 67. Taylor, F.W. (1911). The Principles of Scientific Management. Project Gutenberg EBook EBook #6435, November42011.
  [Google Scholar]
 68. Turkenburg, M. (2014). Kansen voor vakmanschap in het mbo. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 69. Tjeenk Willink, H.D. (2020). Notitie voor de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU). Den Haag: Tweede Kamer der Staten Generaal.
  [Google Scholar]
 70. Tijdelijk commissie Uitvoeringsorganisaties van de Tweede Kamer der Staten Generaal (2021). Klem tussen balie en beleid. Den Haag: Tweede Kamer der Staten Generaal.
 71. VogdW. (2017). The Professions in Modernity and the Society of the Future: A theoretical approach to understanding the polyvalent logics of professional work, Professions and Professionalism, 7 (1), 1-15.
  [Google Scholar]
 72. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2020). Het betere werk. Den Haag.
  [Google Scholar]
 73. Wilensky, H.L. (1964). The Professionalization of Everyone?. The American Journal of Sociology LXX, (2), 137-158.
  [Google Scholar]
 74. Zinsmeister, J. (2018). Achterstelling van ouderen op de arbeidsmarkt is een kwestie van arbeidsorganisatie. Geron, 20 (1), 58-62.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THRM2023.1.003.BRIN
Loading
/content/journals/10.5117/THRM2023.1.003.BRIN
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error