Onderzoek naar HRM in Nederland en Vlaanderen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 27, Issue 2
 • E-ISSN: 1388-1302

Abstract

Abstract NL

Naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van , meten we in dit artikel de stand van zaken op van het HRM-onderzoek uit Nederland en Vlaanderen van de voorbije 25 jaar. Het eerste artikel in het eerste nummer van de eerste jaargang (1998) van het tijdschrift, i.e. (Looise & Paauwe, 1998), vormt het referentiepunt voor onze terugblik. Om de stand van zaken op te maken, bevroegen we een aantal HRM-onderzoekers uit beide regio’s en deden bibliometrische analyses (VOS Viewer) van de publicaties uit onderzoeks- en vakgroepen die gelieerd zijn aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit en zich profileren rond het vakgebied HRM. We stellen vast dat HRM als vakgebied duidelijk op de kaart gezet werd de voorbije 25 jaar. Zowel in onderwijs als onderzoek. In het onderzoek zien we een verschuiving in thema’s; van aandacht voor institutionele en meer maatschappelijk georiënteerde thema’s naar een focus op het organisatorisch perspectief op HRM en werknemersuitkomsten. Hoewel het onderzoek internationaal vandaag op de kaart staat en de banden met de praktijk worden aangehaald, creëert de verschuiving in thema’s – samen met de steeds strenger wordende vereisten voor onderzoek en een sterke focus op een positivistisch paradigma – ook een duidelijke spanning tussen en . Wil HRM-onderzoek het verschil (blijven) maken voor de praktijk in de toekomst, dan zullen diverse actoren inspanningen moeten leveren in lijn met een aantal reeds ingezette bewegingen, zoals o.a. meer aandacht voor de grote maatschappelijke uitdagingen via multidiciplinair onderzoek, openheid voor paradigma die toelaten de complexe realiteit te vatten, het sterker inzetten op projecten met de praktijk en een meer erkennend en waarderend HRM voor academici.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THRM2024.2.005.WINN
2024-05-07
2024-05-19
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13881302/27/2/THRM2024.2.005.WINN.html?itemId=/content/journals/10.5117/THRM2024.2.005.WINN&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aiken, L. S., West, S. G., & Reno, R. R. (1991). Multiple regression: Testing and interpreting interactions. SAGE Publications.
  [Google Scholar]
 2. Ashforth, B. E., & Mael, F. (1989). Social identity theory and the organization. Academy of Management Review, 14(1), 20-39.
  [Google Scholar]
 3. Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychologi-cal research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182.
  [Google Scholar]
 4. Bal, P. M., De Lange, A. H., Jansen, P. G., & Van Der Velde, M. E. (2013). A longitudinal study of Age Related differences in reactions to psychological contract breach. Applied Psychology, 62(1), 157-181.
  [Google Scholar]
 5. Bass, B. M.1985. Leadership and Performance Beyond Expectations. New York: Free Press.
  [Google Scholar]
 6. Beer, M., Spector, B., Lawrence, P., Mills, D. Q. & Walton, R. (1984). Human resource management: A general manager’s perspective. New York, NY: Free Press.
  [Google Scholar]
 7. Boon, C., & Kalshoven, K. (2014). How high commitment HRM relates to engagement and commitment: The moderating role of task proficiency. Human Resource Management, 53(3), 403-420.
  [Google Scholar]
 8. Boselie, P., Dietz, G., & Boon, C. (2005). Commonalities and contradictions in HRM and performance research. Human Resource Management Journal, 15(3), 67-94.
  [Google Scholar]
 9. Bowen, D. E., & Ostroff, C. (2004). Understanding HRM–firm performance linkages: The role of the “strength” of the HRM system. Academy of Management Review, 29(2), 203-221.
  [Google Scholar]
 10. Boxall, P., & Macky, K. (2009). Research and theory on highperformance work systems: progressing the high-involvement stream. Human Resource Management Journal, 19(1), 3-23.
  [Google Scholar]
 11. Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(2), 117-134.
  [Google Scholar]
 12. Combs, J., Liu, Y., Hall, A., & Ketchen, D. (2006). How much do high-performance work practices matter? A meta-analysis of their effects on organizational performance. Personnel Psychology, 59(3), 501-528.
  [Google Scholar]
 13. Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of Management, 31(6), 874-900.
  [Google Scholar]
 14. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The” what” and” why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.
  [Google Scholar]
 15. Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86(3), 499-512.
  [Google Scholar]
 16. Den Hartog, D. N., Boon, C., Verburg, R. M., & Croon, M. A. (2013). HRM, communication, satisfaction, and perceived performance: A cross-level test. Journal of Management, 39(6), 1637-1665.
  [Google Scholar]
 17. De Hoogh, A. H., Greer, L. L., & Den Hartog, D. N. (2015). Diabolical dictators or capable commanders? An investigation of the differential effects of autocratic leadership on team performance. The Leadership Quarterly, 26(5), 687-701.
  [Google Scholar]
 18. Delmotte, J., & Sels, L. (2008). HR outsourcing: threat or opportunity?Personnel Review, 37(5), 543-563.
  [Google Scholar]
 19. Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350-383.
  [Google Scholar]
 20. Fugate, M., Kinicki, A. J., & Ashforth, B. E. (2004). Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 14-38.
  [Google Scholar]
 21. Gill, C. (2018). Don’t know, don’t care: An exploration of evidence based knowledge and practice in human resource management. Human Resource Management Review, 28(2), 103-115.
  [Google Scholar]
 22. Godard, J. (2014). The psychologisation of employment relations? Human Resource Management Journal, 24(1), 1-18.
  [Google Scholar]
 23. Gouldner, A. W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. American Sociological Review, 161-178.
  [Google Scholar]
 24. Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi-domain perspective. The Leadership Quarterly, 6(2), 219-247.
  [Google Scholar]
 25. Guest, D. E. (1997). Human resource management and performance: a review and research agenda. International Journal of Human Resource Management, 8(3), 263-276.
  [Google Scholar]
 26. Guest, D. E. (1999). Human resource management-the workers’ verdict. Human Resource Management Journal, 9(3), 5.
  [Google Scholar]
 27. Gutnick, D., Walter, F., Nijstad, B. A., & De Dreu, C. K. (2012). Creative performance under pressure: An integrative conceptual framework. Organizational Psychology Review, 2(3), 189-207.
  [Google Scholar]
 28. Harrison, M. M., & Klein, K. J. (2007). A multilevel, identity-based approach to leadership development. Human Resource Management Review, 17(4), 360-373.
  [Google Scholar]
 29. Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: a new attempt at conceptualizing stress. American Psychologist, 44(3), 513-524.
  [Google Scholar]
 30. Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: a Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
  [Google Scholar]
 31. Huselid, M. A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 38(3), 635-672.
  [Google Scholar]
 32. James, L. R., Demaree, R. G., & Wolf, G. (1984). Estimating within-group interrater reliability with and without response bias. Journal of Applied Psychology, 69(1), 85-98.
  [Google Scholar]
 33. Jiang, K., Lepak, D. P., Hu, J., & Baer, J. C. (2012). How does human resource management influence organizational outcomes? A meta-analytic investigation of mediating mechanisms. Academy of Management Journal, 55(6), 1264-1294.
  [Google Scholar]
 34. Kalshoven, K., & Boon, C. (2012). Ethical Leadership, Employee Well-Being, and Helping. Journal Of Personnel Psychology, 11(1), 60–68.
  [Google Scholar]
 35. Kanfer, R., & Ackerman, P. L. (2004). Aging, adult development, and work motivation. Academy of Management Review, 29(3), 440-458.
  [Google Scholar]
 36. Kaufman, B. E. (2020). The real problem: The deadly combination of psychologization, scientism, and normative promotionalism takes strategic human resource management down a 30 year dead end. Human Resource Management Journal, 30(1), 49-72.
  [Google Scholar]
 37. Kroon, B. (2021). Evidence Based HRM: What (do) we know about people in workplaces. Open Press TiU.
  [Google Scholar]
 38. LeBreton, J. M., & Senter, J. L. (2008). Answers to 20 questions about interrater reliability and interrater agreement. Organizational Research Methods, 11(4), 815-852.
  [Google Scholar]
 39. Leroy, H., Buengeler, C., Veestraeten, M., Shemla, M., & Hoever, I. J. (2022). Fostering team creativity through team-focused inclusion: The role of leader harvesting the benefits of diversity and cultivating value-in-diversity beliefs. Group & Organization Management, 47(4), 798-839.
  [Google Scholar]
 40. Looise, J.K. & Paauwe, J. (1998). HRM in Nederland. Tijdschrift voor HRM, 1(1), 7-32.
  [Google Scholar]
 41. McCaughey, D., McGhan, G., Kim, J., Brannon, D., Leroy, H., & Jablonski, R. (2012). Workforce implications of injury among home health workers: evidence from the National Home Health Aide Survey. The Gerontologist, 52(4), 493-505.
  [Google Scholar]
 42. McClelland, G. H., & Judd, C. M. (1993). Statistical difficulties of detecting interactions and moderator effects. Psychological Bulletin, 114(2), 376-390.
  [Google Scholar]
 43. Nederveen Pieterse, A., Van Knippenberg, D., & Van Dierendonck, D. (2013). Cultural diversity and team performance: The role of team member goal orientation. Academy of management journal, 56(3), 782-804.
  [Google Scholar]
 44. Nikolova, I., Van der Heijden, B., Låstad, L., & Notelaers, G. (2018). The “silent assassin” in your organization? Can job insecurity climate erode the beneficial effect of a high-quality leader-member exchange?. Personnel Review, 47(6), 1174-1193.
  [Google Scholar]
 45. Ng, T. W., Eby, L. T., Sorensen, K. L., & Feldman, D. C. (2005). Predictors of objective and subjective career success: A meta-analysis. Personnel Psychology, 58(2), 367-408.
  [Google Scholar]
 46. Nishii, L. H., Lepak, D. P., & Schneider, B. (2008). Employee attributions of the “why” of HR practices: Their effects on employee attitudes and behaviors, and customer satisfaction. Personnel Psychology, 61(3), 503-545.
  [Google Scholar]
 47. Nishii, L. H., & Wright, P. M. (2007). Variability within organizations: Implications for strategic human resource management. Working paper series, Cornell University. https://ecommons.cornell.edu/server/api/core/bitstreams/6db17db1-9461-47b9-aacc-ed822de58d13/content (18/3/2024).
  [Google Scholar]
 48. Paauwe, J. (1994). Organiseren, een grensoverschrijdende passie. Oratie. Alphen a/d Rijn: Samsom Bedrijfswetenschappen.
  [Google Scholar]
 49. Paauwe, J. (1995). Kernvraagstukken op het gebied van strategisch HRM in Nederland. M&O, Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid, 49(5).
  [Google Scholar]
 50. Parker, S. K., Van den Broeck, A., & Holman, D. (2017). Work design influences: A synthesis of multilevel factors that affect the design of jobs. Academy of Management Annals, 11(1), 267-308.
  [Google Scholar]
 51. Peeters, T. (2022). Bridging different worlds: Using people analytics effectively for improving well-being and performance. Proefschrift Universiteit van Tilburg.
  [Google Scholar]
 52. Peters, P. (2021). Pleidooi voor evidence-based hrm: Valk, J., & Lopes de Leaõ Laguna, L.(red.)(2020). HRM heden & morgen: Evidence-based practice en practice-based evidence. Alphen aan den Rijn/Doetinchem: Vakmedianet. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 37(1), 121-123.
  [Google Scholar]
 53. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903.
  [Google Scholar]
 54. Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879-891.
  [Google Scholar]
 55. Preacher, K. J., Rucker, D. D., & Hayes, A. F. (2007). Addressing moderated mediation hypotheses: Theory, methods, and prescriptions. Multivariate Behavioral Research, 42(1), 185-227.
  [Google Scholar]
 56. Purcell, J., & Hutchinson, S. (2007). Front-line managers as agents in the HRM-performance causal chain: theory, analysis and evidence. Human Resource Management Journal, 17(1), 3-20.
  [Google Scholar]
 57. Schippers, M. C., Homan, A. C., & Van Knippenberg, D. (2013). To reflect or not to reflect: Prior team performance as a boundary condition of the effects of reflexivity on learning and final team performance. Journal of Organizational Behavior, 34(1), 6-23.
  [Google Scholar]
 58. Schreuder, F., Schalk, R., & Batistič, S. (2020). Perceptions of HPWS and performance: cross-level effects of team psychological contracts. Team Performance Management: An International Journal, 26(7/8), 429-450.
  [Google Scholar]
 59. Sels, L., & De Winne, S. (2005). HRM in breedbeeld. Een toetsing van retoriek aan realiteit. Leuven: ACCO.
  [Google Scholar]
 60. ShadurM.A. & SnellS.A.2002. Knowledge management strategies, human resources and firm innovation: an empirical study of Australian firms in knowledge intensive industries. Paper presented at the Academy of Management Meeting, Denver, August2002.
  [Google Scholar]
 61. Shamir, B., House, R. J., & Arthur, M. B. (1993). The motivational effects of charismatic leadership: A self-concept based theory. Organization Science, 4(4), 577-594.
  [Google Scholar]
 62. Shin, S. J., & Zhou, J. (2007). When is educational specialization heterogeneity related to creativity in research and development teams? Transformational leadership as a moderator. Journal of Applied Psychology, 92(6), 1709–1721.
  [Google Scholar]
 63. Tims, M., Bakker, A. B., & Derks, D. (2012). Development and validation of the job crafting scale. Journal of vocational behavior, 80(1), 173-186.
  [Google Scholar]
 64. Tims, M., Bakker, A. B., & Derks, D. (2015). Job crafting and job performance: A longitudinal study. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(6), 914-928.
  [Google Scholar]
 65. Troth, A. C., & Guest, D. E. (2020). The case for psychology in human resource management research. Human Resource Management Journal, 30(1), 34-48.
  [Google Scholar]
 66. Turner, J. C.1987. Rediscovering the Social Group : Self-Categorization Theory. Oxford, UK: B. Blackwell.
  [Google Scholar]
 67. Van de Mheen, D. (2019). “De kunst van co-creëren”: Kennis die er toe doet!. Tilburg University.
  [Google Scholar]
 68. Van De Voorde, K., Paauwe, J., & Van Veldhoven, M. (2012). Employee wellbeing and the HRM–organizational performance relationship: a review of quantitative studies. International Journal of Management Reviews, 14(4), 391-407.
  [Google Scholar]
 69. Van De Voorde, K., Veld, M., & Van Veldhoven, M. (2016). Connecting empowerment-focused HRM and labour productivity to work engagement: The mediating role of job demands and resources. Human Resource Management Journal, 26(2), 192-210.
  [Google Scholar]
 70. Van der Heijde, C. M., & Van der Heijden, B. I.J.M. (2006). A competence-based and multidimensional operationalization and measurement of employability. Human Resource Management, 45(3), 449-476.
  [Google Scholar]
 71. Van der Heijden, B. I., & Bakker, A. B. (2011). Toward a mediation model of employability enhancement: A study of employee-supervisor pairs in the building sector. The Career Development Quarterly, 59(3), 232-248.
  [Google Scholar]
 72. Van der Heijden, B. I., Kruyen, P. M., & Notelaers, G. (2020). The importance of intra-organizational networking for younger versus older workers: examining a multigroup mediation model of individual task performance enhancement. Frontiers in Psychology, 11, 606383.
  [Google Scholar]
 73. Van der Heijden, B. I., Peeters, M. C., Le Blanc, P. M., & Van Breukelen, J. W. M. (2018). Job characteristics and experience as predictors of occupational turnover intention and occupational turnover in the European nursing sector. Journal of Vocational Behavior, 108, 108-120.
  [Google Scholar]
 74. Van der Heijden, B., & Spurk, D. (2019). Moderating role of LMX and proactive coping in the relationship between learning value of the job and employability enhancement among academic staff employees. Career Development International, 24(2), 163-186.
  [Google Scholar]
 75. Van der Laken, P. (2018). Data-driven human resource management: The rise of people analytics and its application to expatriate management. Proefschrift Universiteit van Tilburg.
  [Google Scholar]
 76. Van Dijk, H., Van Engen, M. L., & Van Knippenberg, D. (2012). Defying conventional wisdom: A meta-analytical examination of the differences between demographic and job-related diversity relationships with performance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 119(1), 38-53.
  [Google Scholar]
 77. Van Eck, N., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. scientometrics, 84(2), 523-538.
  [Google Scholar]
 78. Van Knippenberg, D., Van Knippenberg, B., De Cremer, D., & Hogg, M. A. (2004). Leadership, self, and identity: A review and research agenda. The Leadership Quarterly, 15(6), 825-856.
  [Google Scholar]
 79. Van Leeuwen, E. H., Knies, E., van Rensen, E. L., Taris, T. W., van den Heuvel, M., & Lammers, J. W. J. (2024). The Systematic Development of an Online Career-Oriented People Management Training for Line Managers of Professionals: A Pilot Field Intervention Study. Public Personnel Management, 53(1), 61-84.
  [Google Scholar]
 80. Van Woerkom, M., & Meyers, M. C. (2015). My strengths count! Effects of a strengthsbased psychological climate on positive affect and job performance. Human Resource Management, 54(1), 81-103.
  [Google Scholar]
 81. Veth, K. N., Van der Heijden, B. I., Korzilius, H. P., & De Lange, A. H. (2018). Bridge over an aging population: examining longitudinal relations among human resource management, social support, and employee outcomes among bridge workers. Frontiers in Psychology, 9, 293494.
  [Google Scholar]
 82. Veth, K. N., Korzilius, H. P., Van der Heijden, B. I., Emans, B. J., & De Lange, A. H. (2019). Which HRM practices enhance employee outcomes at work across the life-span?. The international journal of human resource management, 30(19), 2777-2808.
  [Google Scholar]
 83. Wright, P. M., & Boswell, W. R. (2002). Desegregating HRM: A review and synthesis of micro and macro human resource management research. Journal of Management, 28(3), 247-276.
  [Google Scholar]
 84. Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of Management Review, 26(2), 179-201.
  [Google Scholar]
 85. Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. Organizational Research Methods, 18(3), 429-472.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THRM2024.2.005.WINN
Loading
/content/journals/10.5117/THRM2024.2.005.WINN
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error