Een leven lang leren is niet genderneutraal | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 27, Issue 2
 • E-ISSN: 1388-1302

Abstract

Abstract NL

Ondanks aanzienlijke vooruitgang zijn vrouwen nog steeds achtergesteld op veel gebieden. Gelijke kansen en inclusiviteit van leren en ontwikkelen voor vrouwen zijn cruciaal voor het bereiken van gendergelijkheid. Echter, de huidige theorieën en modellen van een leven lang leren erkennen de rol van gender niet, terwijl er in trainingen en opleidingen van uit wordt gegaan dat gelijke behandeling leidt tot gelijke kansen. Deze studie onderzoekt hoe gender de ervaringen en uitkomsten op het gebied van een leven lang leren beïnvloedt. Een uitgebreide literatuurstudie toont aan dat gender een significante invloed heeft op een leven lang leren. Vervolgens wordt via een casestudie de rol van gender in drie trainingsprogramma’s binnen een internationale onderneming onderzocht. De onderzoeksmethodologie is kwalitatief met semigestructureerde interviews met deelnemers, programmaleiders en trainers, samen met documentanalyses. De conclusie van deze studie is dat toekomstig HR-onderzoek en de HR-praktijk de impact van gender in een leven lang leren moeten erkennen en adresseren om gendergelijkheid te waarborgen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THRM2024.2.006.KROE
2024-05-23
2024-07-13
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13881302/27/2/THRM2024.2.006.KROE.html?itemId=/content/journals/10.5117/THRM2024.2.006.KROE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Acker, J. (2009). From glass ceiling to inequality regimes. Sociologie du Travail, 51, 199–217
  [Google Scholar]
 2. Bachor, D.G. (2002). Increasing the Believability of Case Study Reports. Alberta Journal of Educational Research, 48 (1), 20–29.
  [Google Scholar]
 3. Baldwin, T. & Ford, J.K. (1988). Transfer of training: a review and directions for future research. Personnel Psychology, 41, 63–105. doi:10.1111/j.1744-6570.1988.tb00632.x
  [Google Scholar]
 4. Bengtsson, A. (2022). On epistemic justice in career guidance. British Journal of Guidance & Counselling, 50(4), 606-616, doi: 10.1080/03069885.2021.2016614
  [Google Scholar]
 5. Benschop, Y. & Doorewaard, H. (2012). Gender Subtext Revisited. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 31(3), 225–235. doi:10.1108/02610151211209081.
  [Google Scholar]
 6. Blackmore, J. (2006). Unprotected participation in lifelong learning and the politics of hope: A feminist reality check of discourses around flexibility, seamlessness and learner earners. In C.Leathwood & B.Francis (eds) Gender and Lifelong Learning: Critical Feminist Engagements, pp 9-26. Londen & New York, Taylor & Francis.
  [Google Scholar]
 7. Braun, V. & Clarke, V. (2018). Thematic Analysis: An Introduction [video]. You Tube. https://www.youtube.com/watch?v=5zFcC10vOVY.
  [Google Scholar]
 8. Brine, J. (2006). Lifelong learning and the knowledge economy: those that know and those that do not-the discourse of the European Union. British Educational Research Journal, 32(5), 649–665. doi:10.1080/01411920600895676.
  [Google Scholar]
 9. Cain, M.L. (2002). Theorizing the Effects of Class, Gender, and Race on Adult Learning in Nonformal and Informal Settings. Adult Education Research Conference. https://newprairiepress.org/aerc/2002/papers/12
  [Google Scholar]
 10. CBS (2022). Emanciepatie monitor2022. https://longreads.cbs.nl/emancipatiemonitor2022/verdienen/
 11. CBS (2023). Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2022. https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2023/monitor-loonverschillen-mannen-en-vrouwen-2022/2-loonverschillen-tussen-mannen-en-vrouwen
 12. College voor de Rechten van de Mens (2023. Hoe gender(on)gelijk is Nederland? De hardnekkige loonkloof. https://www.mensenrechten.nl/actueel/nieuws/2023/09/08/hoe-genderongelijk-is-nederland-de-hardnekkige-loonkloof
 13. Criado Perez, C. (2019). Invisible women. Exposing data bias in a world designed for men London, Penguin Random House
  [Google Scholar]
 14. Due-Billing, Y. & Alvesson, M. (2014). Leadership. A matter of gender?, In S.Kumra, R.Simpson & R.J.Burke (eds), The Oxford Handbook of Gender in Organizations, pp. 200–222. Oxford, Oxford University Press
  [Google Scholar]
 15. Eisenhardt, K.M. (1989). Building Theories from Case Study Research. Academy of Management Review, 14(4), 532–550. doi:10.2307/258557.
  [Google Scholar]
 16. Ely, R.J. & Padavic, I. (2007). A Feminist Analysis of Organizational Research on Sex Differences. Academy of Management Review32 (4): 1121–1143. doi:10.5465/amr.2007.26585842
  [Google Scholar]
 17. Francis, B. (2006) Troubling trajectories: gendered ‘choices’ and pathways from school to work. In C.Leathwood & B.Francis (eds) Gender and Lifelong Learning: Critical Feminist Engagements, pp 57 - 69. Londen & New York, Taylor & Francis.
  [Google Scholar]
 18. Francis, B. & Leathwood, C. (2006). Conclusion. In C.Leathwood & B.Francis (eds) Gender and Lifelong Learning: Critical Feminist Engagements, pp. 176 - 184. Londen & New York, Taylor & Francis.
  [Google Scholar]
 19. Gallos, J.V.(2017). Republication of ‘Women’s Experiences and Ways of Knowing: Implications for Teaching and Learning in the Organizational Behaviour Classroom. Journal of Management Education, 41 (5):649–668. doi:10.1177/1052562917702904
  [Google Scholar]
 20. Graven, W. & Krishnan, M. (2018). Het potentieel pakken. De waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt. https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Europe/The%20power%20of%20parity%20Advancing%20gender%20equality%20in%20the%20Dutch%20labor%20market/MGI-Power-of-Parity-Nederland-September-2018-DUTCH.ashx#:~:text=Een%20grotere%20bijdrage%20van%20vrouwen,tekorten%20in%20theorie%20opgelost%20worden.
  [Google Scholar]
 21. Gouthro, P.A. (2009). Neoliberalism, lifelong learning, and the homeplace: problematizing the boundaries of ‘public’ and ‘private’ to explore women’s learning experiences. Studies in Continuing Education, 31 (2), 157-172. doi: 10.1080/01580370902927733
  [Google Scholar]
 22. Hoobler, J.M., Lemmon, G. & Wayne, S.J. (2014). Women’s Managerial Aspirations: An Organizational Development Perspective. Journal of Management, 40(3), 703–730. doi:10.1177/0149206311426911
  [Google Scholar]
 23. Hyde, J.S., Bigler, R.S., Joel, D., Tate, C.C. & van Anders, S.M. (2019). The Future of Sex and Gender in Psychology: Five Challenges to the Gender Binary. American Psychologist74 (2), 171–193. doi:10.1037/amp0000307.
  [Google Scholar]
 24. Hughes, C. et al. (2006) “Gender, class and ‘race’ in lifelong learning: policy and practice in the UK and EU,”British Educational Research Journal, 32(5), pp. 643–648. doi:10.1080/01411920600895668.
  [Google Scholar]
 25. Jackson, S. (2003). Lifelong Earning: working-class women and lifelong learning. Gender and Education, 15 (4), 365-376. doi: 10.1080/09540250310001610571
  [Google Scholar]
 26. Kamler, B. (2006). Older women as lifelong learners. In C.Leathwood & B.Francis (eds) Gender and Lifelong Learning: Critical Feminist Engagements, pp. 153-163. Londen & New York, Taylor & Francis.
  [Google Scholar]
 27. Kroese, I.C. (2022a). Is employee training really gender-neutral? Introducing a sex/gender-sensitive model of training. Human Resource Management Review32 (4): 100890. doi:10.1016/j.hrmr.2021.100890
  [Google Scholar]
 28. Kroese, I. (2022b) ‘Skills zijn niet genderneutraal’, Examens – Tijdschrift voor de toetspraktijk, November2022
  [Google Scholar]
 29. Leathwood, C. (2006). Gendered constructions of lifelong learning and the learner in the UK policy context. In C.Leathwood & B.Francis (eds) Gender and Lifelong Learning: Critical Feminist Engagements, pp 40-54. Londen & New York, Taylor & Francis.
  [Google Scholar]
 30. McCrory, M. (2022). Theorising agency for socially just career guidance and counselling scholarship and practice. British Journal of Guidance & Counselling, 50(4), 503-514. doi: 10.1080/03069885.2022.2026881
  [Google Scholar]
 31. McIntosh, P. (1988). White privilege and male privilege: a personal account of coming to see correspondences through work in women’s studies, working paper# 189, Wellesley, MA. https://www.collegeart.org/pdf/diversity/white-privilege-and-male-privilege.pdf
  [Google Scholar]
 32. Metz, I. & Kulik, C.T. (2014). The Rocky Climb: Women’s Advancement in Management. In S.Kumra, R.Simpson & R.J.Burke (eds), The Oxford Handbook of Gender in Organizations (pp.175–199). Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 33. Mirza, H.S. (2006). The in/visible journey: black women’s lifelong lessons in higher education. In C.Leathwood & B.Francis (eds) Gender and Lifelong Learning: Critical Feminist Engagements, pp. 137 - 152. Londen & New York, Taylor & Francis.
  [Google Scholar]
 34. Mojab, S. (2006). War and diaspora as lifelong learning contexts for immigrant women. In C.Leathwood & B.Francis (eds) Gender and Lifelong Learning: Critical Feminist Engagements, pp. 164 - 175. Londen & New York, Taylor & Francis
  [Google Scholar]
 35. Rice, S, Leahy, M. & Klatt, G. (2022). Navigating the matrix: career development and the responsibilisation of employability in Australia. British Journal of Guidance & Counselling, 50(4), 557-576. doi: 10.1080/03069885.2022.2057923
  [Google Scholar]
 36. Riddell, S. (2006). Disability, gender and identity: the experiences of disabled students in higher education. In C.Leathwood & B.Francis (eds) Gender and Lifelong Learning: Critical Feminist Engagements, pp 121-136. Londen & New York, Taylor & Francis.
  [Google Scholar]
 37. Rijksoverheid (z.d.-a)Waarom stimuleert de overheid leren en ontwikkelen?https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-maatregelen-en-regelingen
 38. Rijksoverheid (z.d.-b). Vrouwen aan het werk. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrouwenemancipatie/arbeidsparticipatie-van-vrouwen
 39. Róisín Reid, E. & Kelestyn, B. (2022) Problem representations of employability in higher education: using design thinking and critical analysis as tools for social justice in careers education. British Journal of Guidance & Counselling, 50(4), 631-646. doi: 10.1080/03069885.2022.2054943
  [Google Scholar]
 40. Rogers, A. (2006). Lifelong Learning and the Absence of Gender. International Journal of Educational Development, 26(2), 189–208. doi:10.1016/j.ijedudev.2005.07.025.
  [Google Scholar]
 41. SER/TNO (2023). Monitor leercultuur 2023. https://publicaties.ser.nl/ser_leercultuur-monitor_2023/cover
 42. Silberman, M. & Biech, E. (2015). Active Training. 4th ed. Hoboken, NJ John Wiley & Sons.
  [Google Scholar]
 43. Silberstang, Joyce (2011). Learning Gender: The Effects of Gender-Role Stereotypes on Women’s Lifelong Learning and Career Advancement Opportunities. In M.London (ed.) The Oxford Handbook of Lifelong Learning, Oxford Library of Psychology online edn. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195390483.013.0122
  [Google Scholar]
 44. Souto, A.M. & Sotkasiira, T. (2022). Towards intersectional and anti-racist career guidance. British Journal of Guidance & Counselling, 50(4), 577-589. doi: 10.1080/03069885.2022.2073583
  [Google Scholar]
 45. Stoilova, R., Boeren, E. & Ilieva-Trichkova, P. (2023). Gender Gaps in Participation in Adult Education in Europe: Examining Factors and Barriers. In J.Holford, P.Boyadjieva, S.Clancy, G.Hefler, I.Studená (eds) Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. Cham, Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_6.
  [Google Scholar]
 46. Streets, V.N. & Major, D.A. (2014). Gender and Careers. In S.Kumra, R.Simpson & R.J.Burke (eds), The Oxford Handbook of Gender in Organizations, pp. 293–313. Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 47. Swan, E., Stead, V. & Elliott, C. (2009). Feminist Challenges and Futures: Women, Diversity and Management Learning. Management Learning, 40(4), 431–437. doi:10.1177/1350507609336709
  [Google Scholar]
 48. Tate, C.C., Youssef, C.P. & Bettergarcia, J.N. (2014). Integrating the Study of Transgender Spectrum and Cisgender Experiences of Self-Categorization from a Personality Perspective. Review of General Psychology, 18 (4): 302–312. doi:10.1037/gpr0000019.
  [Google Scholar]
 49. Tett, L. (2006). Community education: participation, risk and desire. In C.Leathwood & B.Francis (eds) Gender and Lifelong Learning: Critical Feminist Engagements, pp. 97-107. Londen & New York, Taylor & Francis.
  [Google Scholar]
 50. Thomas, G. (2010) ‘Doing case study: Abduction not induction, phronesis not theory’, Qualitative Inquiry, 16(7), 575–582. doi: 10.1177/1077800410372601
  [Google Scholar]
 51. Thomsen, R., Hooley, T. & Mariager-Anderson, K. (2022). Critical perspectives on agency and social justice in transitions and career development. British Journal of Guidance & Counselling, 50(4), 481-490. doi:10.1080/03069885.2022.2106551
  [Google Scholar]
 52. Vahidi, G., Arnold, J., & Barnard, S. (2022). Examining career transition narratives through the lens of social justice: a critical study of the British Press. British Journal of Guidance & Counselling, 50(4), 617-630. doi: 10.1080/03069885.2022.2077305
  [Google Scholar]
 53. WEF (2023). Global Gender Gap Report 2023. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf
 54. Yin, R. K. (2018) Case study research and applications: design and methods, 6th edn, Los Angeles, Sage Publications, Inc.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THRM2024.2.006.KROE
Loading
/content/journals/10.5117/THRM2024.2.006.KROE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error