Een nieuw fragment van handschrift A van de Roman der Lorreinen (Michigan State University, Criminology Collection, XX KJC7690.A48 1687) | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 137, Issue 2
 • ISSN: 0040-7550
 • E-ISSN: 2212-0521

Abstract

Abstract

Among the many books in Michigan State University’s Criminology Collection is a , published in Germany in 1687. Its binding contains four small parchment strips with medieval Dutch verses. Although the strips are still attached in the spine, the verses can be identified as belonging to the , and more specifically as remnants of manuscript A, written in the duchy of Brabant in the second quarter of the fourteenth century. Manuscript A originally must have consisted of over 400 leaves, containing more than 150.000 verses (note: there are no complete manuscripts of the ). Only 7% of manuscript A has been preserved in several European libraries, mainly in Germany. The new fragment suggests that manuscript A was used as binding material not earlier than the end of the seventeenth century (after 1687). The newly found verses are from the first part of the , which was an adaptation of the Old French chanson de geste . This article offers a first edition and study of the verses, comparing them to the Old French counterparts. This comparison offers additional evidence for the earlier hypothesis that manuscript A contained the same adaptation of as the fragmentary manuscripts B and C.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TNTL2021.2.001.SLEI
2021-01-01
2024-05-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00407550/137/2/TNTL2021.2.001.SLEI.html?itemId=/content/journals/10.5117/TNTL2021.2.001.SLEI&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Van den Berg1983 – E.van den Berg, Middelnederlandse versbouw en syntaxis. Ontwikkelingen in de versifikatie van verhalende poëzie ca. 1200 – ca. 1400. Utrecht: HES, 1983.
  [Google Scholar]
 2. Berteloot1977 – A.Berteloot, ‘Nieuwe steentjes uit de Lorreinen-puzzel’. In: Spiegel der Letteren19 (1977), p. 97-111.
  [Google Scholar]
 3. Biemans1997 – J.A.A.M.Biemans, Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche. Codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten. 2 dln., Leuven: Peeters, 1997 (Schrift en Schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen, 2).
  [Google Scholar]
 4. Biemans2012 – J.A.A.M.Biemans, ‘Conventies, standaarden en varianten. Verschillende mogelijkheden en keuzes bij de vormgeving van handschriften met berijmde Middelnederlandse ridderepiek’. In: A.Faems & M.Hogenbirk (red.), Ene andre tale. Tendensen in de Middelnederlandse late ridderepiek. Hilversum: Verloren, 2012, p. 215-258 (Middeleeuwse Studies en Bronnen, 131).
  [Google Scholar]
 5. Caers & Kestemont2011 – B.Caers & M.Kestemont, ‘Over de datering van de Middelnederlandse ridderepiek’. In: VMKA121 (2011) 1, p. 1-59.
  [Google Scholar]
 6. Caswell & Olson2017 – B.Caswell & P.Olson, ‘Germany and the Modernization of Bookbinding. Evidence from Michigan State University’s Criminology Collection’. In: J.Miller (ed.), Suave Mechanicals. Essays on the History of Bookbinding, Deel 5. Ann Arbor: The Legacy Press, 2017, p. 82-123.
  [Google Scholar]
 7. Deschamps1972 – J.Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tweede, herziene druk. Leiden: Brill, 1972.
  [Google Scholar]
 8. Gnirrep, Gumbert & Szirmai1992 – W.K.Gnirrep, J.P.Gumbert & J.A.Szirmai, Kneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1992.
  [Google Scholar]
 9. Van der Have1990 – J.B.van der Have, Roman der Lorreinen. De fragmenten en het geheel. Schiedam: Scriptum, 1990 (diss. Rijksuniversiteit Leiden).
  [Google Scholar]
 10. Van der Have2005 – B.van der Have, ‘De Middelnederlandse Karelepiek. De fragmenten en het geheel’. In: B.Besamusca & J.Tigelaar (red.), Karolus Rex. Studies over de middeleeuwse verhaaltraditie rond Karel de Grote.Hilversum: Verloren, 2005, p. 77-92 (Middeleeuwse Studies en Bronnen, 83).
  [Google Scholar]
 11. Van der Have2014 – B.van der Have, ‘Judit alias Basile’. In: M.Hogenbirk & R.Zemel (red.), Want hi verkende dien name wale. Opstellen voor Willem Kuiper. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU / Münster: Nodus Publikationen, 2014, p. 63-68.
  [Google Scholar]
 12. Iker-Gittleman1996-1997Garin le Loherenc. Ed. A.Iker-Gittleman. 3 dln., Paris: Champion, 1996-1997 (Les classiques français du Moyen Âge, 117-119).
  [Google Scholar]
 13. Kienhorst1988 – H.Kienhorst, De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek. Een codicologische beschrijving. 2 dln., Deventer: Sub Rosa, 1988 (Deventer Studiën, 9).
  [Google Scholar]
 14. Klein1995 – J.W.Klein, ‘“Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk”. Een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek’. In: TNTL111 (1995) 1, p. 1-23.
  [Google Scholar]
 15. Sleiderink2003 – R.Sleiderink, De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430). Amsterdam: Prometheus, 2003 (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, 25).
  [Google Scholar]
 16. Sleiderink2007 – R.Sleiderink, ‘Une si belle histoire de nos propres seigneurs. La noblesse brabançonne et la littérature en néerlandais (première moitié du XIVe siècle)’. In: Le Moyen Âge113 (2007) 3-4, p. 549-567.
  [Google Scholar]
 17. De Valk2019 – M.De Valk, Schadeatlas bibliotheken. Hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie. Tweede, herziene druk, Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheken, 2019 (Armarium. Publicaties voor erfgoedbibliotheken, 4).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TNTL2021.2.001.SLEI
Loading
/content/journals/10.5117/TNTL2021.2.001.SLEI
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error