Een nieuwe inleiding in de taalkunde | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 138, Issue 1
 • ISSN: 0040-7550
 • E-ISSN: 2212-0521
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TNTL2022.1.004.VOGE
2022-04-01
2024-02-21
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00407550/138/1/TNTL2022.1.004.VOGE.html?itemId=/content/journals/10.5117/TNTL2022.1.004.VOGE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Haeseryn e.a.1997 – W.Haeseryn, K.Romijn, G.Geerts, J.de Rooij & M.van den Toorn, Algemene Nederlandse Spraakkunst (ans). Tweede, geheel herziene druk. Groningen: Wolters, 1997.
  [Google Scholar]
 2. Baker, Don & Hengeveld2012 – A.Baker, J.Don & K.Hengeveld (red.), Taal en taalwetenschap Tweede uitgave. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012.
  [Google Scholar]
 3. Boonen & Harmes2013 – U.Boonen & I.Harmes, Niederländische Sprachwissenschaft: Eine Einführung.Tübingen: Narr, 2013.
  [Google Scholar]
 4. De Vries, Willemyns & Burger1993 – J.de Vries, R.Willemyns & P.Burger, Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands. Amsterdam: Prometheus, 2013.
  [Google Scholar]
 5. Hüning2012 – M.Hüning, ‘Kroniek van de taalkunde 2010/11’. In: Internationale Neerlandistiek50 (2012), p. 58-64.
  [Google Scholar]
 6. Hüning e.a.2014 – M.Hüning, ‘Nederlands online’. In: http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nedling/; geraadpleegd 4oktober2021.
 7. Janssens & Marynissen2011 – G.Janssens & A.Marynissen, Het Nederlands vroeger en nu. Vierde uitgave. Leuven: Acco, 2011.
  [Google Scholar]
 8. Van de Velde2020 – F.Van de Velde, ‘Fnuikt een Nederlandstalig doctoraat je kansen op een academische carrière?’ ‘Worden Engelstalige proefschriften meer geciteerd?’ ‘Hebben houders van een Nederlandstalig proefschrift later in hun carrière een beperkter publicatieradius?’ In: Neerlandistiek.nl, resp. 23, 25 en 27september2020.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TNTL2022.1.004.VOGE
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error