Haar faam is zacht en rond | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 138, Issue 1
 • ISSN: 0040-7550
 • E-ISSN: 2212-0521
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TNTL2022.1.003.DEIN
2022-04-01
2024-02-21
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00407550/138/1/TNTL2022.1.003.DEIN.html?itemId=/content/journals/10.5117/TNTL2022.1.003.DEIN&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Algemene konst- en letterbode1790Algemene Konst- en Letter-bode voor meer- en min-geoeffenden. IV. Deel. Haarlem: C. Plaat en A. Loosjes, 1790.
  [Google Scholar]
 2. De Bruine1824 – A.de Bruine, Hulde aan de nagedachtenis van Lucretia Wilhelmina van Merken door Mr. Adriaan de Bruine in deszelfs verhandeling voorgelezen in het genootschap voor Uiterlijke Welsprekendheid. November 1824. Rijksmuseum Amsterdam, Collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap inv. nr. KOG hs. 25.
  [Google Scholar]
 3. Van Deinsen2018 – L.van Deinsen, ‘Vrij van faamziekte. Over de oprichting van het gedenkteken voor Lucretia Wilhelmina van Merken (1721-1789) in de Oude Kerk te Amsterdam in 1828’. In: Spiegel der Letteren60 (2018), p. 245-265.
  [Google Scholar]
 4. Handelingen 1790-1793 – Handelingen der jaerlijksche vergaderingen van het tael- en dichtlievend genootschap, ter spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen. Leyden, s.n, 1773-1794.
  [Google Scholar]
 5. Loosjes1799 – P.A.Loosjes, De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Amerikaansche onlusten. Amsterdam: J. Allart, 1799.
  [Google Scholar]
 6. Naamlooziana1772De naamlooziana, of Vertoog zonder naam, over vraagen zonder vinding. Amsterdam: C. Philips Jz. Caspar, 1772.
  [Google Scholar]
 7. Ploos van Amstel1774 – J.P.V.A. M.D. [= Jacob Ploos van Amstel], ‘Redenvoering voor ’t oprichten van een gedenkteken aan Joost van den Vondel’. In: Letteröefeningen van het kunstgenootschap onder de zinspreuk Diligentiae Omniae. Amsterdam: M. Magérus, 1774, p. 1-50.
  [Google Scholar]
 8. Scholten2011 – F.Scholten, ‘Frans Hemsterhuis’s memoral for Herman Boerhaave: a monument of wisdom and simplicity’. In: Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art35 (2011) 3-4, p. 199-217.
  [Google Scholar]
 9. Thobokholt1983 – B.Thobokholt, Het taal- en dichtlievend genootschap ‘Kunst wordt door arbeid verkreegen’ te Leiden, 1766-1800. Utrecht: Instituut de Vooys, 1983.
  [Google Scholar]
 10. De Vries2020 – C.de Vries, Gespierde zielen. Johannes Lublink (1736-1816): menslievendheid, sociabiliteit en welzijnspolitiek in de achttiende eeuw. Hilversum: Verloren, 2020.
  [Google Scholar]
 11. De Vries2021 – C.de Vries, ‘De biografie als instrument: patriotse idealen worden morele standpunten. C.J. Wenckebach over de “moord” op de Leidse rector magnificus H.A. Schultens (1749-1793)’. In: De Moderne Tijd5 (2021) 2, p. 157-176.
  [Google Scholar]
 12. De Vries2022 – C.de Vries, Brieven uit Bijdorp. De correspondentie van Lucretia van Merken en Nicolaas Simon van Winter. Hilversum: Verloren, 2022.
  [Google Scholar]
 13. De Vries1995 – M.de Vries, ‘Dichten voor de eeuwigheid. Over eerzucht en onsterfelijkheid in de achttiende-eeuwse literaire genootschappen’. In: Literatuur12 (1995), p. 142-149.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TNTL2022.1.003.DEIN
Loading
/content/journals/10.5117/TNTL2022.1.003.DEIN
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error