Het literaire veld als schema | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 138, Issue 2
 • ISSN: 0040-7550
 • E-ISSN: 2212-0521
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TNTL2022.2.004.BAX
2022-07-01
2024-02-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00407550/138/2/TNTL2022.2.004.BAX.html?itemId=/content/journals/10.5117/TNTL2022.2.004.BAX&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Abrams1953 – M.H.Abrams, The Mirror and the Lamp. Oxford: University Press Inc, 1953.
  [Google Scholar]
 2. Arteel & Dera2020 – I.Arteel & J.Dera, & ‘Hybrid Hydra-Heads. Friederike Mayröcker versus Lucienne Stassaert’. In: I.Arteel, L.Bernaerts & O.Couder (eds.), Confrontational Readings. Literary Neo-Avant-Gardes in Dutch and German. Cambridge: Legenda, 2020, p. 93-127.
  [Google Scholar]
 3. Bax2019 – S.Bax, De literatuur draait door. De schrijver in het mediatijdperk. Amsterdam: Prometheus, 2019.
  [Google Scholar]
 4. Boot2014 – P.Boot, ‘Online boekdiscussie van een afstand gelezen’. In: TNTL129 (2014) 4, p. 215-232.
  [Google Scholar]
 5. Bourdieu1979 – P.Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Minuit, 1979.
  [Google Scholar]
 6. Bourdieu1994 – P.Bourdieu, De regels van de kunst. Wording en structuur van het literaire veld. Vertaling R.Hofstede. Amsterdam: Van Gennep, 1994.
  [Google Scholar]
 7. Bourdieu1998 – P.Bourdieu, Over televisie. Vertaling R.Hofstede. Amsterdam: Boom uitgevers, 1998.
  [Google Scholar]
 8. Van Boven2015 – E.van Boven, Bestsellers in Nederland 1900-2015. Apeldoorn: Garant, 2015.
  [Google Scholar]
 9. Dera2017a – J.Dera, ‘Van gift naar goud. Overwegingen over de plaats van chapbooks in het poëzieveld’. In: Kunsttijdschrift Vlaanderen363 (2017), p. 28-31.
  [Google Scholar]
 10. Dera2017b – J.Dera, Sprekend kritiek: literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2017.
  [Google Scholar]
 11. Dera2021 – J.Dera, & ‘Of Dust and Dollars: Branding Poetry in the 21st Century: the Case of Ellen Deckwitz’. In: H.van den Braber, J.Dera, J.Joosten & M.Steenmeijer (eds.), Branding Books Across the Ages: Strategies and Key Concepts in Literary Branding. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021, p. 257-272.
  [Google Scholar]
 12. Dorleijn & Van Rees2006 – G.J.Dorleijn & K.van Rees, ‘Het Nederlandse literaire veld 1800-2000’. In: G.J.Dorleijn & K.van Rees (red.), De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland in 1800-2000. Nijmegen: Vantilt, 2006, p. 15-37.
  [Google Scholar]
 13. De Glas1989Nieuwe lezers voor het goede boek. De Wereldbibliotheek en ‘Ontwikkeling’/De Arbeiderspers vóór 1940. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1989.
  [Google Scholar]
 14. Greenblatt1988 – S.Greenblatt, Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renaissance England. Berkeley: University of California, 1988.
  [Google Scholar]
 15. Heynders1995 – O.Heynders, ‘De toekomst van poëtica-onderzoek: Problemen van een reconstructieve-institutionele benadering’. In: Spektator24 (1995) 1, p. 3-20.
  [Google Scholar]
 16. Huygens1946 – G.W.Huygens, De Nederlandse auteur en zijn publiek. Een sociologisch-literaire studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven in Nederland sedert de 18e eeuw. Amsterdam: Van Oorschot, 1946.
  [Google Scholar]
 17. Janssen1994 – S.Janssen, In het licht van de kritiek: variaties en patronen in de aandacht van de literatuurkritiek voor auteurs en hun werken. Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1994.
  [Google Scholar]
 18. Jenkins2006 – H.Jenkins, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, 2006.
  [Google Scholar]
 19. Joosten & Vaessens2004 – J.Joosten & T.Vaessens, ‘Problemen en perspectieven van de modernletterkundige neerlandistiek’. In: TNTL120 (2004) 4, p. 340-355.
  [Google Scholar]
 20. Laan2018 – N.Laan, Medemakers. Sociologie van literatuur en andere kunsten. Hilversum: Literatoren, 2018.
  [Google Scholar]
 21. Lambrecht2018 – B.Lambrecht, Een pedagogisch project. Publieksliteratuur uit Vlaanderen tijdens het interbellum. Antwerpen: Garant, 2018.
  [Google Scholar]
 22. Murray2018 – S.Murray, The Digital Literary Sphere: Reading, Writing, and Selling Books in the Internet Era. Baltimore: John Hopkings University Press, 2018.
  [Google Scholar]
 23. De Nooy1993 – W.de Nooy, Richtingen & lichtingen: literaire classificaties, netwerken, instituties. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant, 1993.
  [Google Scholar]
 24. Oosterman e.a. 2020 – J.B.Oosterman, H.M.van den Braber, N.Geerdink & L.Ham, ‘Inleiding’. In: Nederlandse letterkunde25 (2020) 1, p. 1-6.
  [Google Scholar]
 25. Pecoskie & Hill2015 – J.L.Pecoskie & H.Hill, ‘Beyond traditional publishing models: An examination of the relationship between authors, readers and publishers’. In: Journal of Documentation71 (2015) 3, p. 609-626.
  [Google Scholar]
 26. Vaessens & Bijl2013 – T.Vaessens & P.Bijl, & ‘Grondslagen’. In: J.Rock, G.Franssen & F.Essink (red.), Literatuur in de wereld. Handboek moderne letterkunde. Nijmegen: Vantilt, 2013, p. 13-94.
  [Google Scholar]
 27. Van Rees1986 – C.J.van Rees, Literary theory and criticism: conceptions of literature and their application. Groningen: Universiteit van Groningen, 1986.
  [Google Scholar]
 28. Van Rees & Dorleijn1996 – C.J.van Rees & G.J.Dorleijn, De impact van literatuuropvattingen in het literaire veld. Aandachtsgebied literatuuropvattingen van de Stichting Literatuurwetenschap. ’s-Gravenhage: Stichting Literatuurwetenschap, 1996.
  [Google Scholar]
 29. Van Rooden2012 – A.van Rooden, ‘Magnifying the Mirror and the Lamp: A Critical Reconsideration of the Abramsian Poetical Model and its Contribution to the Research on Modern Dutch Literature’. In: Journal of Dutch Literature3 (2012) 1, p. 65-87.
  [Google Scholar]
 30. Sanders2021 – M.Sanders, ‘“Ook hier zeggen de getallen niet alles”. Literatuurgeschiedschrijving, toen en nu’. In: Nederlandse letterkunde26 (2021) 2-3, p. 350-362.
  [Google Scholar]
 31. Sötemann1985 – A.L.Sötemann, & ‘Poetics and periods in literary history. A first draft’. In: A.L.Sötemann, W.J.van den Akker & G.J.Dorleijn (red.), Over poëtica en poëzie. Een bundel beschouwingen. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1985, p. 95-104.
  [Google Scholar]
 32. Squires2007 – C.Squires, Marketing Literature: The Making of Contemporary Writing in Britain. Londen: Palgrave Macmillan UK, 2007.
  [Google Scholar]
 33. Van der Starre2017 – K.van der Starre, Poëzie in Nederland. Een onderzoek naar hoe vaak en op welke manieren volwassenen in Nederland in aanraking komen met poëzie. Amsterdam: Stichting Lezen, 2017.
  [Google Scholar]
 34. Van der Starre2019 – K.van der Starre, ‘Tim Hofman post voor het eerst een gedicht op Instagram’. In: DW B164 (2019) 3, p. 37-48.
  [Google Scholar]
 35. Van der Starre2021a – K.van der Starre, Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2021.
  [Google Scholar]
 36. Van der Starre2021b – K.van der Starre, ‘Van top-down, boekcentrisch, exclusief en autonomistisch, naar bottom-up, mediabreed, inclusief en heteronomistisch. Nederlandstalig poëzieonderzoek sinds 1996’. In: Nederlandse letterkunde26 (2021) 2-3, p. 363-376.
  [Google Scholar]
 37. Verboord & Janssen2015 – M.Verboord & S.Janssen, ‘Arts Journalism And Its Packaging In France, Germany, The Netherlands And The Unithed States, 1955-2005’. In: Journalism Practice9 (2015) 6, p. 829-852.
  [Google Scholar]
 38. Verdaasdonk1981 – H.J.A.Verdaasonk, Literatuurbeschouwing en argumentatie. Amsterdam: Huis aan drie grachten, 1981.
  [Google Scholar]
 39. Verdaasdonk2008 – H.Verdaasdonk, ‘De kans om de P.C. Hooft-prijs te winnen’ en ‘De kans om de AKO-prijs of de Libris-prijs te winnen’. In: id., Snijvlakken van de literatuurwetenschap. Nijmegen: Vantilt, 2008, 125-167.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TNTL2022.2.004.BAX
Loading
/content/journals/10.5117/TNTL2022.2.004.BAX
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error