Uit de archieven: Anna van der Aar en haar vrouwendichtgenootschap Die Erg Denkt | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 138, Issue 2
 • ISSN: 0040-7550
 • E-ISSN: 2212-0521
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TNTL2022.2.003.DIJC
2022-07-01
2023-11-28
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00407550/138/2/TNTL2022.2.003.DIJC.html?itemId=/content/journals/10.5117/TNTL2022.2.003.DIJC&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Leiden, Universiteitsbibliotheek, Ltk. 2098.
 2. Leiden, Universiteitsbibliotheek, Ltk. 2022.
 3. Leiden, Erfgoed Leiden en omstreken, Familiearchief van Halteren 0113, inv.nr. 20.
 4. Baar-deWeerd2009 – C.Baar-de Weerd, Uw sekse en de onze. Vrouwen en genootschappen in Nederland en in ons omringende landen (1750-ca. 1810). Hilversum: Verloren, 2009.
  [Google Scholar]
 5. Dijcks & Van Marion2021 – E.Dijcks & O.van Marion, ‘Het eerste Nederlandse vrouwendichtgenootschap’. In: Neerlandistiek.nl, 21april2021; https://neerlandistiek.nl/2021/04/het-eerste-nederlandsevrouwendichtgenootschap/.
  [Google Scholar]
 6. Moser2007 – P.H.Moser, ‘“Poezijlust en vriendenliefd”. Literaire sociabiliteit in handschrift en druk na 1600’. In: Spiegel der Letteren49 (2007) 2, p. 247-264.
  [Google Scholar]
 7. Schenkeveld-van derDussen e.a. 1997 – R.Schenkeveld-van der Dussen e.a. (red.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850. Van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Amsterdam: Amsterdam UP, 1997.
  [Google Scholar]
 8. TesselschadeRoemers1994De gedichten van Tesselschade Roemers. Ed. A.A.Sneller & O.van Marion. Hilversum: Verloren, 1994.
  [Google Scholar]
 9. VanOostrum1995 – W.R.D.van Oostrum, ‘Honneurs aux dames? J.C. de Lannoy en de heren van KSGV’. In: De Nieuwe Taalgids88 (1995), p. 307-321.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TNTL2022.2.003.DIJC
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error