Loonsverlaging of reductie van het personeelsbestand in de economische crisis? Rapportage van Duitse en Nederlandse werknemers | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 89, Issue 4
  • ISSN: 0025-9454
  • E-ISSN: 1876-2816

Abstract

[

How do organisations respond if the crisis affects their business? Do they adjust wages or workforce? Using data from a continuous employee web-survey firm-level responses to the economic crisis in Germany and the Netherlands are investigated. Workforce adjustments were a continuous strategy. No evidence was found of wage concessions traded-off for job protection. Collective bargaining ensured robust wage-setting rather than employment protection. Basic wage reductions were reported more often for low-educated and low-wage employees thereby increasing wage inequality. Labour hoarding was reported predominantly by young, male employees with a permanent, full-time contract.

, Samenvatting

Hoe hebben Duitse en Nederlandse bedrijven in 2009 en 2010 gereageerd op de economische crisis? In dit artikel onderzoeken we de relatie tussen loonsverlaging en personeelsreductie alsook de rol van de arbeidsverhoudingen daarbij. We gebruiken de data van een continue web-survey onder werknemers tussen 2009/08 en 2010/12 (N = 36.130). Personeelsreductie werd vaker gemeld dan loonsverlaging en lijkt vooral te duiden op een permanente organisatorische strategie. Daarentegen werden loonsverlaging meer gerelateerd aan de ontwikkeling van de crisis. We vonden geen bewijs dat loonsverlaging in Duitsland en Nederland op grote schaal werden uitgeruild tegen behoud van werkgelegenheid. De stelsels van arbeidsverhoudingen in de twee landen hebben er blijkbaar voor gezorgd dat loonvorming robuuster is dan behoud van werkgelegenheid: werknemers die onder een cao vielen rapporteerden vaker personeelsreductie dan loonsverlaging. Wel rapporteerden laagopgeleide en laagbetaalde werknemers vaker aanpassingen van het basisloon, met grotere loonongelijkheid als gevolg. werd voornamelijk gemeld door jonge, mannelijke werknemers met een vast, voltijds contract.

]
Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/MEM2014.4.TIJD
2014-11-01
2024-05-29
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00259454/89/4/04_MEM2014.4.TIJD.html?itemId=/content/journals/10.5117/MEM2014.4.TIJD&mimeType=html&fmt=ahah
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/MEM2014.4.TIJD
Loading
/content/journals/10.5117/MEM2014.4.TIJD
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error