2004
Volume 41, Issue 2
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Abstract

In de filosofische literatuur is er het laatste decennium veel aandacht geweest voor het educatieve belang van verwondering. In dit artikel presenteren we een theoretisch kader van specifieke onderwijsstrategieën en dimensies van schoolbeleid die relevant zijn voor leerkrachten en scholen om verwondering bij leerlingen te stimuleren. We onderscheiden acht onderwijsstrategieën van leerkrachten die eraan bijdragen dat leerlingen zich verwonderen op school. Sommige strategieën betreffen de persoonlijke stijl van de leerkracht zoals een sensitieve houding tegenover de initiële verwondering van leerlingen en het tonen van de eigen verwondering en fascinatie tijdens de les. Andere strategieën betreffen specifieke activiteiten zoals leerlingen een persoonlijke betekenis laten geven aan de lesinhoud, de verbeelding van leerlingen stimuleren en een verrijkte leeromgeving creëren. Daarnaast onderscheiden we drie aspecten van het schoolbeleid die relevant zijn voor leerkrachten om de strategieën voor verwondering in te kunnen zetten. Als laatste presenteren we een op het theoretisch kader gebaseerde vragenlijst voor leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs: de Wonder-full Education Questionnaire. We concluderen dat het theoretisch kader en de hierop gebaseerde vragenlijst ruime mogelijkheden bieden om empirisch onderzoek te doen naar de rol van verwondering in het onderwijs.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2021.2.002.CONI
2021-11-01
2023-06-05
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/41/2/PED2021.2.002.CONI.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2021.2.002.CONI&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). Social learning theory (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-hall.
  [Google Scholar]
 2. Barbezat, D. P., & Bush, M. (2014). Contemplative practices in higher education: Powerful methods to transform teaching and learning.San Francisco, CA: Jossey-Bass.
  [Google Scholar]
 3. Berliner, D. C. (2014). The joy of teaching what you know deeply, find fascinating, and want to share. In K. Egan, A. Cant and G. Judson (Eds.), Wonder-full education: The centrality of wonder in teaching and learning across the curriculum (pp. 98-105). New York, NY: Routledge.
  [Google Scholar]
 4. Bianchi, L. (2014). The keys to wonder-rich science learning. In K. Egan, A. Cant & G.Judson (Eds.), Wonder-full education: The centrality of wonder in teaching and learning across the curriculum (pp.190-203). New York, NY: Routledge.
  [Google Scholar]
 5. Biesta, G. (2013). The beautiful risk of education. Boulder, CO: Paradigm Publishers.
  [Google Scholar]
 6. Carson, R. (1998). The sense of wonder. New York, NY: HarperCollins.
  [Google Scholar]
 7. Conijn, J. M., Rietdijk, W., Broekhof, E., Andre, L., & Schinkel, A. (2021). A theoretical framework and questionnaire for wonder-full education. Journal of Curriculum Studies.
  [Google Scholar]
 8. Di Paolantonio, M. (2019). Wonder, guarding against thoughtlessness in education. Studies in Philosophy and Education, 38 (3), 213-228.
  [Google Scholar]
 9. D'Olimpio, L. (2020). Education and the arts: Inspiring wonder. In A.Schinkel (Ed.), Wonder, education, and human flourishing: Theoretical, empirical, and practical perspectives (pp. 256-270). Amsterdam, Netherlands: VU University Press.
  [Google Scholar]
 10. Egan, K. (1990). Romantic understanding: The development of rationality and imagination, ages 8-15. New York, NY and London, England: Routledge.
  [Google Scholar]
 11. Egan, K. (1992). Imagination in teaching and learning ages 8-15. London, England: Routledge.
  [Google Scholar]
 12. Egan, K. (2014). Wonder awe and teaching techniques. In K. Egan, A. Cant, & G.Judson (Eds.), Wonder-full education: The centrality of wonder in teaching and learning across the curriculum (pp. 49-161). New York, NY: Routledge.
  [Google Scholar]
 13. Egan, K., Cant, A. I., & Judson, G. (Eds.) (2014). Wonder-full education: The centrality of wonder in teaching and learning across the curriculum. New York, NY: Routledge.
  [Google Scholar]
 14. Fleming, D. (2014). An educational leadership perspective: Managing and revealing the DNA of wonder in teaching and learning. In K.Egan, A.Cant, & G.Judson (Eds.), Wonder full education: The centrality of wonder in teaching and learning across the curriculum (pp.178-189). New York, NY: Routledge.
  [Google Scholar]
 15. Gilbert, A. & Byers, C. C. (2017). Wonder as a tool to engage preservice elementary teachers in science learning and teaching. Science Education, 101(6), 907-928.
  [Google Scholar]
 16. Geller, G., Caldwell, M., & Merritt, M. W. (2018). The cultivation of wonder in the premedical learning environment: Nurturing ethical character in the early formation of health professionals. Journal of College and Character, 19 (3), 229-235.
  [Google Scholar]
 17. Geller, G., Steinman, C., Caldwell, M., Goldberg, H., Hanlon, C., Wonnell, T., & Merritt, M. W. (2020). Development and validation of a capacity for wonder scale for use in educational settings. Journal of Psychoeducational Assessment. Online voorpublicatie.
  [Google Scholar]
 18. Goodwin, A. (2001). Wonder in science teaching and learning: An update. School Science Review, 83(302), 69-73.
  [Google Scholar]
 19. Hadzigeorgiou, Y. P. (2012). Fostering a sense of wonder in the science classroom. Research in Science Education, 42(5), 985-1005.
  [Google Scholar]
 20. HadzigeorgiouY. (2014). Reclaiming the value of wonder in science education. In K.Egan, A.Cant, & G.. Judson (Eds.). Wonder-full education: The centrality of wonder in teaching and learning across the curriculum (pp. 40-65). New York: Routledge.
  [Google Scholar]
 21. Hadzigeorgiou, Y. (2016). Imaginative science education. The central role of imagination in science education.Cham, Switzerland: Springer International.
  [Google Scholar]
 22. Hadzigeorgiou, Y. (2020). Wonder: Its nature and its role in the learning process. In A.Schinkel (Ed.), Wonder, Education, and Human Flourishing: Theoretical, Empirical, and Practical Perspectives (pp. 185-211). Amsterdam, Netherlands: VU University Press.
  [Google Scholar]
 23. Hadzigeorgiou, Y., & Judson, G. (2017). Toward more effective storytelling for raising environmental awareness in young students. Journal of Advances in Education Research, 2(1), 13.
  [Google Scholar]
 24. Hadzigeorgiou, Y., Klassen, S., & Klassen, C. F. (2012). Encouraging a “romantic understanding” of science: The effect of the Nikola Tesla story. Science & Education, 21(8), 1111-1138.
  [Google Scholar]
 25. Hadzigeorgiou, Y., & Schulz, R. M. (2019). Engaging Students in Science: The Potential Role of “Narrative Thinking” and “Romantic Understanding”. Frontiers in Education, 4(38), 1-10.
  [Google Scholar]
 26. Hove, P. (1996). The face of wonder. Journal of Curriculum Studies, 28(4), 437-462.
  [Google Scholar]
 27. Jørgensen, K.-A. (2015). Bringing the jellyfish home: Environmental consciousness and ‘sense of wonder’ in young children’s encounters with natural landscapes and places. Environmental Education Research, 22 (8), 1139–1157.
  [Google Scholar]
 28. Kashdan, T. B. & P. J.Silvia (2009). Curiosity and interest: The benefits of thriving on novelty and challenge. In S. J.Lopez & C. R.Snyder (Eds.). The Oxford handbook of positive psychology, 2nd ed. (pp. 367-375). Oxford, England: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 29. L'Ecuyer, C. (2014). The wonder approach to learning. Frontiers in Human Neuroscience, 8 (764), 1-8.
  [Google Scholar]
 30. Lickona, T. (2004). Character matters: How to help our children develop good judgment, integrity, and other essential virtues. New York, NY: Simon and Schuster.
  [Google Scholar]
 31. Lindholm, M. (2018). Promoting curiosity?Science & Education, 27(9-10), 987-1002.
  [Google Scholar]
 32. Martens, S. & Crawford, K. (2019). Embracing wonder and curiosity: Transforming teacher practice through escape room design. Childhood Education, 95 (2), 68-75.
  [Google Scholar]
 33. McWilliams, S. (1999). Fostering wonder in young children: Baseline study of two first grade classrooms. Boston, MA: National Association of Research in Science Teaching.
  [Google Scholar]
 34. Musaio, M. (2012). Rediscovering wonder in education: Foundations, approaching methods, feelings. Estudios Sobre Educación, 23, 9-24.
  [Google Scholar]
 35. Noddings, N. (2002). Educating moral people: A caring alternative to character education. New York, NY: Teachers College Press.
  [Google Scholar]
 36. Opdal, P. M. (2001). Curiosity, wonder and education seen as perspective development. Studies in Philosophy and Education, 20(4), 331-344.
  [Google Scholar]
 37. Parsons, H. (1969). A philosophy of wonder. Philosophy and Phenomenological Research, 30(1): 84-101.
  [Google Scholar]
 38. Pedersen, J. B. (2019). Balanced wonder: Experiential sources of imagination, virtue, and human flourishing.Lanham, MD: Lexington Books.
  [Google Scholar]
 39. Piersol, L. (2014). Our hearts leap up: Awakening wonder within the classroom. In K.Egan, Cant, and G.Judson (Eds.) Wonder-full education: The centrality of wonder in teaching and learning across the curriculum (pp. 3-21). New York, NY: Routledge.
  [Google Scholar]
 40. Sanderse, W. (2013). The meaning of role modelling in moral and character education. Journal of Moral Education, 42(1), 28-42.
  [Google Scholar]
 41. Schinkel, A. (2017). On the educational importance of deep wonder. Journal of Philosophy of Education, 51(2), 538-553.
  [Google Scholar]
 42. Schinkel, A. (2018). Wonder and moral education. Educational Theory, 68(1), 31-48.
  [Google Scholar]
 43. Schinkel, A. (2019). Wonder, mystery, and meaning. Philosophical Papers, 48(2), 293-319.
  [Google Scholar]
 44. Schinkel, A. (2020). Education as mediation between child and world: the role of wonder. Studies in Philosophy and Education, 39, 479-492.
  [Google Scholar]
 45. Schinkel, A. (2021a). Wonder and education: On the educational importance of contemplative wonder (pp. 183-198). London, England: Bloomsbury.
  [Google Scholar]
 46. Schinkel, A. (2021b). Wonderful education and human flourishing.The Wonderful Education Project. Geraadpleegd via https://wonderfuleducation.eu/.
  [Google Scholar]
 47. Sinclair, N. & A.Watson (2001). Wonder, the rainbow, and the aesthetics of rare experiences. For the Learning of Mathematics, 21(3), 39-42.
  [Google Scholar]
 48. Stolberg, T. L. (2008). W(h)ither the sense of wonder of pre-service primary teachers’ when teaching science? A preliminary study of their personal experiences. Teaching and Teacher Education, 24(8), 1958-1964.
  [Google Scholar]
 49. TrotmanD. (2014). “Wow! What if? So what?: Education and the imagination of wonder: Fascination, possibilities and opportunities missed”. In K.Egan, A.Cant, and G.Judson (eds.) Wonder-full education: The centrality of wonder in teaching and learning across the curriculum (pp. 22-39). New York, NY: Routledge.
  [Google Scholar]
 50. Van Manen, M. (2016). Pedagogical tact: Knowing what to do when you don’t know what to do (Vol. 1). New York, NY: Routledge.
  [Google Scholar]
 51. Van Perlo, S., & Wolbert, L. (2020). Het belang van pedagogische tact voor het (h) erkennen van verwondering bij leerlingen. Pedagogiek, 40(1), 5-21.
  [Google Scholar]
 52. Vasalou, S. (2015). Wonder: A grammar. Albany, NY: State University of New York Press.
  [Google Scholar]
 53. Washington, H. (2018). Education for wonder. Education Sciences, 8(3), 125.
  [Google Scholar]
 54. Wolbert, L. (2019). Floreren als ultiem einddoel van opvoeding en onderwijs: Een kwetsbare onderneming. Pedagogiek, 39(1), 95-112.
  [Google Scholar]
 55. Wolbert, L., & SchinkelA. (2020). What should schools do to promote wonder?Oxford Review of Education, 1-16.
  [Google Scholar]
 56. Yun, S. (2018). Curiosity, wonder and museum education. Journal of Philosophy of Education, 52(3), 465-482.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2021.2.002.CONI
Loading
/content/journals/10.5117/PED2021.2.002.CONI
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error