ChatGPT in recruitment – (geen) goede match! | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 27, Issue 1
 • E-ISSN: 1388-1302

Abstract

Abstract NL

In de praktijk wordt veelvuldig verwezen naar het gebruik van Generatieve AI zoals ChatGPT op het gebied van werving en selectie, maar ook in de literatuur wordt de mogelijke impact besproken. De risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van ChatGPT – waar bijvoorbeeld vooringenomenheid ertoe kan leiden dat minderheden of vrouwen worden uitgesloten bij wervings- en selectieprocedures – leiden tot juridische vragen over de legitimiteit van het gebruik van ChatGPT en AI-applicaties in dit soort processen. Maar is het nu zo anders dan de discussie over sollicitanten googlen die jaren geleden plaatsvond? In deze bijdrage worden de belangrijkste punten besproken van de juridische aspecten die relevant zijn bij het gebruik van Generatieve AI (GenAI), waarvan ChatGPT een voor de hand liggend voorbeeld is, bij (waarmee we het proces van zowel werving als selectie bedoelen). Deze bijdrage geeft eerst een overzicht van juridische aandachtspunten bij het inzetten van GenAI bij onder Europees en Nederlands recht, en zoomt vervolgens in op enkele specifieke juridische toepassingsvraagstukken in Nederland

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THRM2024.1.002.BRAT
2024-02-08
2024-02-28
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13881302/27/1/THRM2024.1.002.BRAT.html?itemId=/content/journals/10.5117/THRM2024.1.002.BRAT&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aalst, T. W. (2023, januari18). Nieuwe uitdaging op scholen. Scholieren laten huiswerk door chatgpt maken. Opgehaald van www.nu.nl: https://www.nu.nl/algemeen/6247374/nieuwe-uitdaging-op-scholen-scholieren-laten-huis-werk-door-chatgpt-maken
  [Google Scholar]
 2. Article 29 Data Protection Working Party. (sd). Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, 3October2017, WP 251, p. 10 & 16.
  [Google Scholar]
 3. Autoriteit Persoonsgegevens. (2016, juli7). Hoffman. Opgehaald van autoriteitpersoonsgegevens.nl: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/01_rapport_db_hoffmann_openbare_versie_21062016_def.pdf
 4. Autoriteit Persoonsgegevens. (2023, juni7). AP vraagt om opheldering over ChatGPT. Opgehaald van www.autoriteitspersoonsgegevens.nl: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/actueel/ap-vraagt-om-opheldering-over-chatgpt
 5. Autoriteit Persoonsgegevens. (2023, september27). Doorgifte persoonsgegevens naar de VS. Opgehaald van autoriteitpersoonsgegevens.nl: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/internationaal/doorgifte-binnen-en-buiten-de-eer/doorgifte-persoonsgegevens-naar-de-vs
 6. Baij, R. (2023, maart27). Opgehaald van www.customerfirst.nl: https://customerfirst.nl/nieuws/2023/03/chatgpt-op-de-werkvloer-een-ingewikkeld-vraagstuk/index
 7. Boerman, P. (2023, september11). 5 voorbeelden van hoe technologie de praktijk van recruitment nu al verandert. Opgehaald van www.werf-en.nl: https://www.werf-en.nl/wat-kunnen-we-leren-van-de-praktijk-cases-van-de-recruitment-tech-awards/
  [Google Scholar]
 8. Cepellos, D. B., & Blumen, C. (2023). Dimensions of the use of technology and Artificial (AI) in Recruitment and Selectie (R&S): benefits, trends, and resistance.
  [Google Scholar]
 9. Chen, Z. (2023, september15). Ethics and discrimination in artificial intelligence-enabled recruitment practices. Opgehaald van nature: https://rdcu.be/dmSo2
  [Google Scholar]
 10. College Bescherming Persoonsgegevens. (z.d.). Opgehaald van autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/cbp_screening.pdf
 11. CygnisMedia. (2022, december5). Opgehaald van www.cygnismedia.com: https://www.cygnismedia.com/blog/future-of-apps-and-web-development-2023/
 12. Dastin, J. (2018, oktober11). Opgehaald van www.reuters.com: https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G
 13. Dastin, J. (2018, oktober11). Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women. Opgehaald van Reuters: https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G
  [Google Scholar]
 14. Derks, S. (2023, april11). Opgehaald van www.rechtenrobots.nl: https://rechtenrobots.nl/large-language-model-risicos
 15. Eenbergen, C. v. (2023, maart29). Opgehaald van www.techzine.nl: https://www.techzine.nl/nieuws/analytics/520667/de-banen-die-het-meest-bedreigd-worden-door-generatieve-ai-zoals-chatgpt/
 16. Europees Parlement. (2021, maart29). Eat is artificiële intelligentie en hoe worddt het gebruikt. Opgehaald van europarl.europa.eu: https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200827STO85804/wat-is-artificiele-intelligentie-en-hoe-wordt-het-gebruikt
 17. Europees Parlement. (2023, juli25). Opgehaald van europl.europa.eu: https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20230601STO93804/ai-verordening-eerste-regels-voor-artificiele-intelligentie
 18. Europese Commissie. (2022). Europese Verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium. 26: januari.
 19. Faculteit rechtsgeleerdheid UVA. (2023, januari25). uva.nl. Opgehaald van uva.nl: Facult https://www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-der-rechtsgeleerdheid/nieuws/2023/01/onze-mensen-over-…-chatgpt.html?cb
 20. Fontys Kenniscentrum Applied AI for Society. (2023).
 21. Garcez, A. d. (2023, maart6). Neursymbolic AI. Opgehaald van City press: https://www.city.ac.uk/news-and-events/news/2023/03/chatgpt-black-boxes-and-information-dissemination
  [Google Scholar]
 22. Gerards et al. (2021, juli). Opgehaald van www.rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/25/impact-assessment-mensenrechten-en-algoritmes
 23. Halpert, M. (2022, oktober9). AI-powered Job recruitement Tools may not improve hiring diversity, experts argue. Opgehaald van www.forbes.com: https://www.forbes.com/sites/madelinehalpert/2022/10/09/ai-powered-job-recruitment-tools-may-not-improve-hiring-diversity-experts-argue/
  [Google Scholar]
 24. Hendrikman, M. (2023, maart31). Italië verbiedt ChatGPT per direct vanwege privacyzorgen. Opgehaald van tweakers.nl: https://tweakers.net/nieuws/208264/italie-verbiedt-chatgpt-per-direct-vanwege-privacyzorgen.html
  [Google Scholar]
 25. Leij, R. v. (2023, mei10). ChatGPT in één maand tijd verboden en weer toegestaan in Italië. Opgehaald van ddma.nl: https://ddma.nl/kennisbank/chatgpt-in-een-maand-tijd-verboden-en-weer-toegestaan-in-italie/
  [Google Scholar]
 26. Lessig, L. (2006). Code and other laws of Cyberspace. Opgehaald van Code 2.0: https://tigerprints.clemson.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1183&context=cheer
  [Google Scholar]
 27. Madiega, T. (2023). etpinktank.eu. Opgehaald van https://epthinktank.eu/2023/03/31/general-purpose-artificial-intelligence/
 28. Meer, M. v. (2023). Werf& Seminar ChatGPT. 29maart2023.
  [Google Scholar]
 29. Merx, E., Edzes, A., & Lieshout, H. v. (2022). Heel Holland Matcht? Tijdschrift voor HRM, p. 62 e.v. Opgehaald van file:///C:/Users/imjbratt/Downloads/TvHRM__()%20(3).pdf
  [Google Scholar]
 30. Ministerie BZK. (2021, juli). Impact Assesment Mensenrechten en algoritmes, inleiding. Opgehaald van https://open.overheid.nl/documenten/ronl-c3d7fe94-9c62-493f-b858-f56b5e246a94/pdf
 31. Mol, M. d. (2019, mei). Het leerstuk van de horizontale directe werking van Unie-grondrechten op de voet gevolgd. Ars Aequi, p. p 371.
  [Google Scholar]
 32. nota van toelichting besluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie, par 2. (sd). Opgehaald van www.internetconsultatie.nl/besluittoezichtgelijkekansenbijwervingenselectie/b1
  [Google Scholar]
 33. Prins, C. (2014, november10). digitale referenties. NLB 2014/1997.
  [Google Scholar]
 34. Rashid, O. (2023, mei29). Opgehaald van www.euronews.nl: https://www.euronews-com/2023/05/29/if-were-not-careful-ai-recruitment-could-institutionalise-discrimination
 35. Recrout. (2023). Voorkom kostbare mismatches. Opgehaald van recrout.com: https://recrout.com/matching/
 36. Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van de regels inzake niet-contractuele civiele aansprakelijkheid en artificiële intelligentie (AI). (2022, september28). Opgehaald van https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0496
 37. Sloot, B. v. (2020, november11). Facebook Ireland en Schrems (HvJ EU, zaak C-311/18) Streep door gegevensdoorvoerregime voor de Verenigde Staten. Opgehaald van research.tilburguniversity.edu: https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/facebook-ireland-en-schrems-hvj-eu-zaak-c-31118-streep-door-gegev
  [Google Scholar]
 38. Trigt, M. v. (2023, april16). Europese toezichthouder buigt zich over ChatGPT. Opgehaald van binnenlandsbestuur.nl: https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/europese-unie-richt-een-taskforce-op-voor-gezamenlijk-beleid-rondom-chatgpt
  [Google Scholar]
 39. Vaas, L. (2018, november26). That Black Mirror episode with the social ratings? It’s happening IRL. Opgehaald van nakedsecurity.sophos.com: https://nakedsecurity.sophos.com/2018/11/26/that-black-mirror-episode-with-the-social-ratings-its-happening-irl/
  [Google Scholar]
 40. Verhoeven, A. (2020). Recruitment. In A.Verhoeven, Recruitment (p. pgn 9 e.v.). Amsterdam: Pearson.
 41. Vliek, M. (2017). Schandpaal of Schouderklop? Handhaving door ‘naming en shaming’ en ‘naming en faming’. Opgehaald van Boom crimonologie: https://hetc-cv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Naleving__toezicht_en_handhaving/Schandaal_of_schouderklop.pdf
  [Google Scholar]
 42. Zwenne, G. (2018). Tekst & Commentaar Algemene verordening gegevensbescherming. In G.Zwenne. Deventer: Wolters Kluwer.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THRM2024.1.002.BRAT
Loading
/content/journals/10.5117/THRM2024.1.002.BRAT
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error